ma. mei 20th, 2024

Hier staan o.a. een aantal commando’s die je nodig hebt als je Linux gaat gebruiken.

Mappen structuur

/ root
/bin
hier staan de belangrijkste programma’s binaries
/boot bestanden die nodig zijn om op te starten
/dev allemaal type apparaten (devices) die gemount kunnen worden
/etc configuratie directory
/home waar een gebruiker zijn eigen mappen heeft (documenten etc)
/lib libraries nodig om sommige programma’s te laten draaien
/mnt meest voorkomende plek om uw apparaat te mounten
/opt Optional Packages, handige plek om uw eigen scripts neer te zetten
/proc bevat systeem en proces informatie
/root homedirectory van de root gebruiker
/sbin system administration binaries, deze zijn speciaal voor de administrators
/tmp tijdelijke bestanden
/usr hier worden dingen opgeslagen die speciaal voor gebruikers zijn
/var var is een directory waarin iedereen kan scrijven. hier in worden b.v. log files neergezet (/var/log)
/etc/profile.d/ alle SH bestanden in deze map worden uitgevoerd op het moment dat je inlogt.

Bestanden

~/.bashrc Terminal instellingen
   

Commando’s

history Dit commando laat zien wat voor commando’s de laatste tijd zijn gebruikt
apt apt wordt gebruikt om programa’s te installeren, verwijderen, herstellen en updaten

 

apt install <naam> installeren van een pakket
apt remove <naam> verwijderen van een pakker
apt update haalt alle updates binnen
apt upgrade upgrade alles
cd Change Directory of terwijl het aanpassen van je huidige locatie.

 

cd .. 1 stapje hoger
cd / helemaal naar het begin gaan
cd /opt je gaat nu naar de opt directoy die zich in de root bevind
cd ~ naar je homedirectory gaan
ls List Directory (voor dir Windows gebruiker) deze laat de bestanden en mappen zien

 

ls laat standaard de mappen en bestanden zien
ls -al laat alles zien, dus ook de verborgen mappen en bestanden
mount mount wordt gebruikt om toegang te krijg tot b.v. de USB stick
maak eerst een directory aan, waarnaar toe je USB gemount moet worden.

 

mkdir /mnt/usb
mount /dev/sda1 /mnt/usb

de directory /mnt/sda1 is gekoppeld aan de USB-stick
umount /mnt/usb is het veilig ontkoppelen van de USB-stick

cat Met behulp van cat kun je makkelijk de inhoud van een bestand bekijken.

 

cat <bestandsnaam> laat de inhoud van een bestand zien
cat <bestandsnaam> | tail laat het laatse gedeelte zien van een bestand
cat <bestandsnaam> | grep “up” laat de regel zien in het bestand die het woord up bevat
man man staat voor manual en geeft je uitleg over een commando.
bijvoorbeeld:

 

man cat
man mount

df Disk groote:
df -h
ncdu ncdu is een soort van treesize en deze laat zien hoeveel je in gebruik hebt.
apt install ncdu
ncdu / (dit scant de hele disk)
ln Je maakt met het onderstaande een koppeling.
De directory /etc/test verwijst naar /opt/dir
ln -sfn /opt/dir /etc/test
tcpdump List alle TCP verkeer
tcpdump -Z root
whereis Zoekt de locatie van een bestand.
tcpdump -Z root
du List grote directories
du -xh / | grep -P “G\t”
du -h * | sort -rh | head -5
find Zoek een bestand
find / -name bestandnaam

curl https://ipinfo.io/ip = external ip

Handige nog te installeren applicaties

wgetop bestanden van websites

apt install wget
locateDit moet nog wel installeerd worden, maar hiermee kun je erg snel bestanden/mappen vinden. Dit omdat je niet op het filesysteem zoekt, maar in de database die hij aanmaakt. “updatedb” moet je na installatie draaien om de database up-to-date te maken.

apt install locate
updatedb
locate <bestand>
gitOm GitHub bestanden te downloaden

apt install git
NeofetchVerzameld alle informatie van de Linux installatie.

apt install neofetch
 htopduidelijk overzicht van alle actieve processen. 

apt install htop
 nanotekst verwerker, vaak staat vi er al op (ook een tekstverwerker), maar vind nano iets fijner. 

apt install nano

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *