zo. jul 14th, 2024

Deze versie van Linux is gebaseerd op Ubuntu, Debian. Je kunt ook een andere versie van Linux gebruiken, maar dan moet je de opdracht apt vervangen door yum.

Je kunt dit gemakkelijk met de hand dit installeren, maar ik heb een basis script gemaakt die veel dingen voor je doetl Dit script kunt je hier vinden: https://github.com/bertman80/linux-basic-setup

De installatie van het montoring programma Zabbix is snel en makkelijk te doen. Ik installeer in dit voorbeeld de 5.0 LTS versie. LTS staat voor Long Time Support, deze versies worden langer ondersteund. Maar deze zullen minder snel de laatste verbeteringen hebben.

Installeren van de tools wget (download programma) en nano (tekst bewerker). Voor Nano kun je natuurlijk ook VI gebruiker, maar die vind ik zelf minder fijn. We doen alles onder de context van de superuser, vandaar dat we starten met sudo su en op het laatst doe je een exit van die sessie.
sudo su
apt install wget nano
cd /tmp
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb
dpkg -i zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb
apt update

Basis dingen set en Zabbix onderdelen installeren
apt install -y r-base r-recommended
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent zabbix-apache-conf
systemctl reload apache2

SQL onderdelen installeren.
apt install -y default-mysql-client default-mysql-server php-mysql nmap
nano /etc/sudoers
zabbix ALL=NOPASSWD: /usr/bin/nmap

SQL configureren, pas WACHTWOORD aan met wat jij wilt gebruiken.
mysql -uroot -p
create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'WACHTWOORD';
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
quit;

Vul de database, met basis informatie.
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Configuratie bestanden aanpassen, vergeet niet het WACHTWOORD aan te passen.
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=WACHTWOORD

nano /etc/zabbix/apache.conf
php_value date.timezone Europe/Amsterdam

nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini
date.timezone = Europe/Amsterdam

Onderdelen starten en zo configureren dat ze gestart worden tijdens het opstarten.
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Ga naar de website die je net hebt aangemaakt, dit kan ook een ip adres zijn ipv penguin.linux.test
http://penguin.linux.test/zabbix
Admin / zabbix

Stop de services als je niet actief bezig gaat, dit scheelt weer resources (niet verplicht)
service zabbix-server stop
service zabbix-agent stop

Stop de sudo su sessie.
exit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *