zo. apr 21st, 2024

Inhoud:
Installatie Raspberry Pi OS
Raspberry Pi Firmware update
Installeer OpenVPN of WireGuard
Directorie delen binnen het netwerk

Installatie
Installeren van Raspberry Pi OS Lite (geen grafische omgeving)
Standaard gebruikersnaam: pi
Standaard wachtwoord: raspberry
Wachtoord aanpassen:
passwd
Enable IPv4, bewerk sysctl.conf en haal hekje # weg voor de net.ipv4.. weg:
sudo nano /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
Enable SSH
sudo raspi-config
Interfacing Options.
P2 SSH

Raspberry Pi Firmware update
Doe een firmware update alleen als er noodzaak voor is !
sudo rpi-update
sudo reboot

Installeer OpenVPN of WireGuard
WireGuard is stabieler dan OpenVPN zie link.
Zet op de router een poort open naar je linux machine. Gebruik liever niet de standaard poort om scanning wat minder makkelijk te maken. Zet b.v. poort 4223 UDP -> 192.168.0.10, deze poort moet je configureren tijdens de installatie van OpenVPN of WireGuard.
Zorg wel dat de machine een vast ip adres hebt. Dit kun je op 2 manieren doen.
1. Vast ip-adres instellen in Linux
2. Op de router MAC-adres reservatie maken met een vast ip-adres. Dit heb ik gedaan, want elke nieuwe installatie van
Linux heeft dan altijd het zelfde adres.
Volg de aanwijzingen op het scherm als u het script hebt uitgevoerd. Bij deze installatie kun je kiezen voor OpenVPN of WireGuard.
sudo -i
curl -L http://install.pivpn.io | bash

Maak een gebruiker/device aan
sudo pivpn add
Installeer WireGuard op je telefoon. Profielnaam is de naam die je net hebt aangemaakt.
sudo pivpn -qr PROFIELNAAM
Scan de QR code met je telefoon en dan is de configuratie klaar.

Directorie delen binnen het netwerk (samba)
bron: https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-samba#1-overview

sudo apt install samba
Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP? NO

Directorie ‘samba’ aanmaken in de homedirectorie van de huidige gebruiker.
mkdir $(echo ~)/samba/

Laat de locatie zien van de zojuist aangemaakte map, kopieer deze.
echo $(echo ~)/samba/

sudo nano /etc/samba/smb.conf
Voeg dit toe aan hett bestand:
[sambashare]
comment = Samba op Raspberry
path = /home/pi/samba
read only = no
browsable = yes


Herstart Samba service
sudo service smbd restart

Samba wachtwoord aanmaken voor een bestaande Linux gebruiker. In mijn geval is ‘pi’ de gebruiker.
sudo smbpasswd -a pi

Je kunt hem benaderen via een machine in je netwerk.
\\ipadres\samba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *