Basis Phyton

File Sharing

Als je snel wat bestanden wilt delen, dan kan je heel snel een website aanbieden. Als je het onderstaande doet, dan heb je een website van de huidige directory. 

Let wel op dat er geen webserver draait op die poort ! 

python2: python -m SimpleHTTPServer 80

python3: python3 -m http.server 80

Voor FTP moet je waarschijnlijk eerst nog even wat installeren:

Installeren: pip install pyftpdlib

Opstarten: python -m pyftpdlib -p 21 w

Huidige versie aanpassen
LET OP NIET ALLE APPLICATIES WERKEN MET B.V. VERSIE 3.7
python –version

cd /usr/bin
ls python* -al
je ziet in het blauw een verwijzing naar een fysieke map
python -> python2.7 deze gaan we laten verwijzen naar 3.7

ln -sfn python3.7 python
python –version

Basis Linux

Hier staan o.a. een aantal commando’s die je nodig hebt als je Linux gaat gebruiken.

Mappen sctructuur

/ root
/bin
hier staan de belangrijkste programma’s binaries
/boot bestanden die nodig zijn om op te starten
/dev allemaal type apparaten (devices) die gemount kunnen worden
/etc configuratie directory
/home waar een gebruiker zijn eigen mappen heeft (documenten etc)
/lib libraries nodig om sommige programma’s te laten draaien
/mnt meest voorkomende plek om uw apparaat te mounten
/opt Optional Packages, handige plek om uw eigen scripts neer te zetten
/proc bevat systeem en proces informatie
/root homedirectory van de root gebruiker
/sbin system administration binaries, deze zijn speciaal voor de administrators
/tmp tijdelijke bestanden
/usr hier worden dingen opgeslagen die speciaal voor gebruikers zijn
/var var is een directory waarin iedereen kan scrijven. hier in worden b.v. log files neergezet (/var/log)

Commando’s

history Dit commando laat zien wat voor commando’s de laatste tijd zijn gebruikt
apt apt wordt gebruikt om programa’s te installeren, verwijderen, herstellen en updaten

 

apt install <naam> installeren van een pakket
apt remove <naam> verwijderen van een pakker
apt update haalt alle updates binnen
apt upgrade upgrade alles
cd Change Directory of terwijl het aanpassen van je huidige locatie.

 

cd .. 1 stapje hoger
cd / helemaal naar het begin gaan
cd /opt je gaat nu naar de opt directoy die zich in de root bevind
cd ~ naar je homedirectory gaan
ls List Directory (voor dir Windows gebruiker) deze laat de bestanden en mappen zien

 

ls laat standaard de mappen en bestanden zien
ls -al laat alles zien, dus ook de verborgen mappen en bestanden
mount mount wordt gebruikt om toegang te krijg tot b.v. de USB stick
maak eerst een directory aan, waarnaar toe je USB gemount moet worden.

 

mkdir /mnt/usb
mount /dev/sda1 /mnt/usb

de directory /mnt/sda1 is gekoppeld aan de USB-stick
umount /mnt/usb is het veilig ontkoppelen van de USB-stick

cat Met behulp van cat kun je makkelijk de inhoud van een bestand bekijken.

 

cat <bestandsnaam> laat de inhoud van een bestand zien
cat <bestandsnaam> | tail laat het laatse gedeelte zien van een bestand
cat <bestandsnaam> | grep “up” laat de regel zien in het bestand die het woord up bevat
man man staat voor manual en geeft je uitleg over een commando.
bijvoorbeeld:

 

man cat
man mount

df Disk groote:
df -h
ncdu ncdu is een soort van treesize en deze laat zien hoeveel je in gebruik hebt.
apt install ncdu
ncdu / (dit scant de hele disk)
ln Je maakt met het onderstaande een koppeling.
De directory /etc/test verwijst naar /opt/dir
ln -sfn /opt/dir /etc/test
tcpdump List alle TCP verkeer
tcpdump -Z root
whereis Zoekt de locatie van een bestand.
tcpdump -Z root
du List grote directories
du -xh / | grep -P “G\t”
find Zoek een bestand
find / -name bestandnaam

curl https://ipinfo.io/ip = external ip

Handige nog te installeren applicaties

wgetop bestanden van websites

apt install wget
locateDit moet nog wel installeerd worden, maar hiermee kun je erg snel bestanden/mappen vinden. Dit omdat je niet op het filesysteem zoekt, maar in de database die hij aanmaakt. “updatedb” moet je na installatie draaien om de database up-to-date te maken.

apt install locate
updatedb
locate <bestand>
gitOm GitHub bestanden te downloaden

apt install git
LinEnumVerzameld alle informatie van de Linux installatie.

cd \opt
git clone https://github.com/rebootuser/LinEnum.git
 htopduidelijk overzicht van alle actieve processen. 

apt install htop
 nanotekst verwerker, vaak staat vi er al op (ook een tekstverwerker), maar vind nano iets fijner. 

apt install nano

powershell – 2.get en set

De standaard stap om mee te beginnen is om iets uit te lezen, dit gebeurd bijna altijd met een get commando.

$tmp = get-childitem c:\windows

Je hebt nu een variable tmp gevuld met  de informatie van de bestanden en mappen in de c:\windows.

powershell – 1.basis

Scripting wordt in tegenstelling tot programmeren vaak gebruikt om routines uit te voeren.

Powershell is de scripting taal van Microsoft en er is heel veel informatie online te vinden. Dus ik ga hier niet alles uitleggen, maar ik wil hier de basis behandelen wat je eigenlijk op alles kunt toepassen. Powershell is standaard aanwezig in Windows. Ik leg het hier een beetje uit, maar er zijn zoveel verschillende manieren. Zo kun je commando’s en parameters volledige uitschrijven, maar je kunt te ze ook afkorten. Ik vertel hier eigenlijk hoe ik het doe.

Je hebt modules en plugins die je kunt laden die een standaard set aan commando’s bevatten voor een bepaald product. Maar dit heb je in het begin niet nodig om de basis te leren kennen.

Opstarten van powershell. Ga naar het start menu van Windows en type in: powershell.exe

Je kunt gewoon kladblok gebruiken om scripts te maken, maar mijn voorkeur geef ik aan Notepad++. Powershell commando’s kun je uitvoeren vanuit de shell, maar je kunt ook scripts maken. Deze scripts hebben de extensie .ps1

Het afmaken een commando kun je de <TAB> knop gebruiken. Dus als dit in typed: get-child<TAB> en dan zal de regel worden afgemaakt als get-childitem.